Gerealiseerde projecten

Unit voor de petrochemische industrie

  • Productie jaar: 2011
  • Klant: Flowserve

Machine voor het produceren van chocolade

  • Productie jaar: 2016
  • Klant: Caotech b.v.

Opslag tanks voor cacaomassa

  • Productie jaar: 2005
  • Klant: Caotech b.v.

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

© 2020 - Snelders Machinefabriek en Konstruktiewerkplaats