Vacatures

Stuur je CV met motivatie naar solliciteren@sneldersbv.nl om te solliciteren!

Monteur assemblage

Snelders Machinefabriek

Doel van de functie
Het doel van de functie is het verzorgen van de montage van machines volgens de gegeven instructies en richtlijnen. 

Positie van de functie in de organisatie
Rapporteert aan de Voorman.

Typering van de activiteiten
Voorbereidingsfase

 • Leest de tekening van de samen te stellen producten
 • Controleert of de samen te stellen delen aanwezig zijn
 • Verzamelt de samen te stellen delen
 • Bestelt benodigde onderdelen

Uitvoeringsfase

Bereidt werkzaamheden voor

 • Past verbindende technieken toe
 • Assembleert onderdelen en componenten
 • Brengt modificaties aan
 • Stelt apparaten in en af
 • Verricht storingsanalyse
 • Test de samengestelde producten of machines

Kwaliteitszorg

 • Beoordeelt de samen te stellen visueel of ze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen
 • Meet de samen te stellen delen op maatvoering
 • Beoordeelt de technische kwalificaties van de samen te stellen delen

Overige werkzaamheden

 • Houdt urenregistratie bij
 • Onderhoudt de gereedschappen en machines waarmee hij werkt
 • Geeft functioneel leiding aan leerling-monteurs
 • Neemt deel aan het teamoverleg
 • Houdt zich aan de veiligheids-, milieu- en arbovoorschriften en -bepalingen
 • Ruimt op en houdt werkplek schoon
 • Beheert meet- en machinegereedschappen
 • Onderhoudt de machines en gereedschappen waar hij mee werkt
 • Werkt volgens geldende procedures

Verantwoordelijkheden

 • Werkt volgens de laatste versie tekeningen en informatie
 • Koppelt problemen terug
 • Levert de apparatuur en/of constructie volgens de laatste informatie op

Bevoegdheden

 • Legt eventueel werkzaamheden stil bij onjuistheden of ontbreken van de juiste informatie
 • Bepaalt zelf de werkvolgorde
 • Raadpleegt andere afdelingen

Opleiding vereist voor de functie


MBO niveau 2/3/4 met aanvullende cursussen

Lasser (binnen)

Doel van de functie
Het maken van kwalitatief hoogwaardig, specialistisch en/of gecertificeerd laswerk overeenkomstig met de standaarden en normen.

Positie van de functie in de organisatie
Rapporteert aan de Productieleider.

Typering van de activiteiten
Voorbereidingsfase

 • Leest technische tekeningen en lasmethodebeschrijving
 • Beoordeelt de te lassen componenten die vallen binnen de lasparameters
 • Bereidt de lasnaden en de te lassen verbindingen voor
 • Meet de te maken constructies in
 • Maakt uitslagen

Uitvoeringsfase

 • Past het juiste lasproces toe (autogeen, boog, mig, mag en tig)
 • Hanteert de  voorgeschreven las toevoegmaterialen en hulpgereedschappen
 • Werkt de gemaakte lasverbindingen af door middel van schuren, slijpen of vijlen
 • Bewerkt en verbindt constructies
 • Bewerkt en verbindt pijpen
 • Bedient lasrobots

Kwaliteitszorg

 • Controleert vooraf de te lassen producten, de toegepaste apparatuur en toevoegmaterialen
 • Test met de beschikbare apparatuur het laswerk

Overige werkzaamheden

 • Onderhoudt zijn lasvaardigheden en certificaten
 • Onderhoudt de lasapparatuur
 • Houdt zich aan de veiligheids-, milieu- en arbovoorschriften en -bepalingen
 • Ruimt op en houdt werkplek schoon
 • Beheert meet- en machinegereedschappen
 • Onderhoudt de machines en gereedschappen waar hij mee werkt
 • Houdt urenregistratie bij
 • Geeft vakgericht leiding aan (leerling)lassers
 • Neemt deel aan het teamoverleg
 • Werkt volgens geldende procedures
 • Werkt binnen de voorgeschreven kwaliteitseisen

Verantwoordelijkheden

 • Werkt volgens de laatste versie tekeningen en informatie
 • Verricht de werkzaamheden overeenkomstig de geëiste standaarden en normen
 • Bepaalt zelf de juiste werkvolgorde
 • Koppelt problemen terug
 • Levert de apparatuur en/of constructie volgens de laatste informatie op

Bevoegdheden

 •  Legt eventueel werkzaamheden stil bij onjuistheden of ontbreken van de juiste informatie
 • Bepaalt zelf de werkvolgorde
 • Raadpleegt andere afdelingen

Opleiding vereist voor de functie
MBO niveau 2/3 met aanvullende cursussen
Diversen laskwalificaties.

Meewerkend voorman lassen en bankwerken

Doel van de functie
Het waarborgen van de processen en levertijden binnen de afdeling lassen en bankwerken. Verder ben je (deels) verantwoordelijk voor de aansturing van een team ervaren lassers. Hierbij komen diverse taken en verantwoordelijkheden aan bod waaronder het monitoren en bewaken van de werkzaamheden, de kwaliteit van het af te leveren product en halen van vereiste levertijden.

Positie van de functie in de organisatie
Rapporteert aan de Productieleider of Bedrijfsleider.

Typering van de activiteiten
Voorbereidingsfase

 • Het in samenwerking met de productieleider indelen van de dagelijkse stroom opdrachten en deze zo effectief en efficiënt mogelijk indelen
 • Het lezen van technische tekeningen en lasmethodebeschrijvingen
 • Het verzamelen van benodigdheden voor het uitvoeren van orders

Uitvoeringsfase

 • Het proactief instrueren, begeleiden en motiveren van het team
 • Het tijdig signaleren van knelpunten en meedenken over oplossingen
 • Het beoordelen van werkzaamheden binnen de parameters van de tekening en de lasmethodebeschrijving
 • Het uitvoeren van diverse laswerkzaamheden

Kwaliteitszorg

 • Controleert vooraf de te lassen producten, de toegepaste apparatuur en toevoegmaterialen
 • Test met de beschikbare apparatuur de werkzaamheden
 • Bewaak de algehele kwaliteit van de producten

Overige werkzaamheden

 • Houdt zich aan de veiligheids-, milieu- en arbovoorschriften en -bepalingen
 • Zorgen voor schone en opgeruimde werkplekken
 • Zorg dragen voor productiemiddelen
 • Zorgen voor urenregistratie
 • Vakgericht leiding geven aan (leerling)lassers
 • Zorgen dat geldende protocollen worden nageleefd

Verantwoordelijkheden

 • Werkt volgens de laatste versie tekeningen en informatie
 • Verricht de werkzaamheden overeenkomstig de geëiste standaarden en normen
 • Zorgt voor het behalen van levertijden
 • Problemen tijdig signaleren en oplossen/voorkomen/kenbaar maken
 • Tijdige en kwalitatief hoogwaardige producten opleveren

Bevoegdheden

 • Legt eventueel werkzaamheden stil bij onjuistheden, gevaarlijke situaties of ontbreken van de juiste informatie
 • Voert planning uit
 • Raadpleegt andere afdelingen

Opleiding vereist voor de functie

 • MBO niveau 4, eventueel met aanvullende cursussen
 • Diversen laskwalificaties.
 • Ervaring met leidinggeven binnen de techniek
 • Ervaring met laswerkzaamheden volgens verschillende procedures
 • Erkend leermeester
 • Leidinggevende VCA is een pré

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

© 2018 - Snelders Machinefabriek en Konstruktiewerkplaats