Vacatures

Stuur je CV met motivatie naar sollicitatie@sneldersbv.nl om te solliciteren!

Monteur assemblage

Snelders Machinefabriek

Doel van de functie
Het doel van de functie is het verzorgen van de montage van machines volgens de gegeven instructies en richtlijnen. 

Positie van de functie in de organisatie
Rapporteert aan de Voorman.

Typering van de activiteiten
Voorbereidingsfase

 • Leest de tekening van de samen te stellen producten
 • Controleert of de samen te stellen delen aanwezig zijn
 • Verzamelt de samen te stellen delen
 • Bestelt benodigde onderdelen

Uitvoeringsfase

Bereidt werkzaamheden voor

 • Past verbindende technieken toe
 • Assembleert onderdelen en componenten
 • Brengt modificaties aan
 • Stelt apparaten in en af
 • Verricht storingsanalyse
 • Test de samengestelde producten of machines

Kwaliteitszorg

 • Beoordeelt de samen te stellen visueel of ze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen
 • Meet de samen te stellen delen op maatvoering
 • Beoordeelt de technische kwalificaties van de samen te stellen delen

Overige werkzaamheden

 • Houdt urenregistratie bij
 • Onderhoudt de gereedschappen en machines waarmee hij werkt
 • Geeft functioneel leiding aan leerling-monteurs
 • Neemt deel aan het teamoverleg
 • Houdt zich aan de veiligheids-, milieu- en arbovoorschriften en -bepalingen
 • Ruimt op en houdt werkplek schoon
 • Beheert meet- en machinegereedschappen
 • Onderhoudt de machines en gereedschappen waar hij mee werkt
 • Werkt volgens geldende procedures

Verantwoordelijkheden

 • Werkt volgens de laatste versie tekeningen en informatie
 • Koppelt problemen terug
 • Levert de apparatuur en/of constructie volgens de laatste informatie op

Bevoegdheden

 • Legt eventueel werkzaamheden stil bij onjuistheden of ontbreken van de juiste informatie
 • Bepaalt zelf de werkvolgorde
 • Raadpleegt andere afdelingen

Opleiding vereist voor de functie


MBO niveau 2/3/4 met aanvullende cursussen

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

© 2020 - Snelders Machinefabriek en Konstruktiewerkplaats