Contact

Snelders BV
Handelsweg 3
1521 NH Wormerveer
The Netherlands
T +31(0)75 - 621 03 44
info@sneldersbv.nl

Solliciteren?
sollicitatie@sneldersbv.nl

Stel een vraag

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

© 2020 - Snelders Machinefabriek en Konstruktiewerkplaats